Novidades da Apollo

Novidades da Apollo

Jiu Jitsu. Aulas as Terças e Quintas as 20h00 com o Professor Jeferson Scherrer "Xorão" – @xorao_scherrer···#jiujitsulifestyle #bjj #jiujitsu #limeirando #mma #jiujiteiro #limeira #jiujitsumemes #jiujitsufamily #piracicabafoto #limeirasaopaulobrasil #streetfighter #brazilianjiujitsu #limeiratem #jiujitsusavedmylife #jiujitsustyle #gi #pedromartinezteam #grappling #jiujitsumylife