Novidades da Apollo

Novidades da Apollo

Cidade Proibida, China. Mestre Shaolin do Norte @jairofiguer em visita à China. …..#turismoer #turismo #turismospain #turismointerno #viajar #turismorural #viajarfazbem #viajarépreciso #viajaresvivir #viajarepreciso #wushusanda #wushu #wushuindonesia #wushukids #wushujailbreakers #lugarlindo #lugares #lugar #descobrindoobrasil #lugaresconencanto #lugaresdeminas #descobrindoes #descobrindo #descobrindoomundo